TANITIM

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Yüksek Lisans Programı 2001-2002 Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve aynı akademik yarıyılda öğrenci almaya başlamıştır. Tezsiz yüksek lisans programı 2014-2015 bahar yarıyılında açılmış ancak henüz öğrenci alımı yapılmamıştır. Doktora programı 2014-2015 bahar yarı yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve aynı akademik yarıyılda öğrenci almaya başlamıştır. 


Programların Amaçları: 

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı programlarının genel amaçları doğrultusunda, bu alanlarda yeni ve güncel çalışmaları takip etmek, alana katkı sağlamak ve tüm bilim dallarının gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek ve zenginleştirmek hedeflenmektedir.

Gelişen eğitim dünyası ve sürekli zenginleşen akademik ortamlar, birikimli ve alanında uzman akademisyenlerin yetiştirilmesini gerektirmektedir. Nitelikli ve yetişmiş eğitim ordusu ihtiyacının küreselleşen dünya ve değişen yurt şartlarında ihtiyaçları da değiştirdiği açıktır. Aynı ihtiyaç, öğretmenlerin ve akademisyenlerin de içinde bulunduğu bu topluluğu, eğitim–öğretim programlarını ve öğretim ile ilgili her şeyi ne kadar geliştirdiğimizle doğru orantılı olarak nitelikli hale getirmek gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı çatısı altında yetiştirilecek olan uzmanların, gelecekte daha çağdaş yaklaşımlarla yenilenecek programların geliştirilmesinde ve değerlendirmesinde yüksek düzeyde fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Son yıllarda yenilenen eğitim–öğretim programları ve ortaya çıkan yeni yaklaşımlar doğrultusunda lisansüstü programlarda da çeşitli değişiklikler ve revizyonlara gidilmiştir. Çağdaş yaklaşımlar göz önüne alınarak derslerdeki araştırma konuları, yöntem - teknikler ve üretilen tezlerin alana katkıları önem teşkil etmektedir. MEB ve YÖK işbirliğinin sağlanmasında, eğitim programlarının yapılandırılmasında, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve yükseköğretimde öğretim elemanı yetiştirilmesi konusunda program geliştirme uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Kabulü Sırasında Uygulanan Ölçütler:

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı lisansüstü programlarına öğrenci kabulü ve mezuniyet koşulları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara göre gerçekleşmektedir. 

http://sablon.mu.edu.tr/Icerik/egitimbilimleri.mu.edu.tr/Duyuru/MSK%C3%9C%20Lisan%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi(3).pdf

 

 

 

Yukarı Çık