TANITIM

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Anabilim dalı, 2001-2002 Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve aynı akademik yılda öğrenci almaya başlamıştır. 

Öğrencilerin Yüksek Lisans Programına Kabulü Sırasında Uygulanan Ölçütler:

Eğitim Yönetimi Ve Teftiş Planlama Ekonomisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların, üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nde dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları ya da üniversitelerin herhangi bir bölümünü bitirmiş ve öğretmenlik pedagojik formasyon eğitimi almış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ön şartlar ile birlikte; belgelendirmek koşulu ile özet olarak aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak öğrenci kabul edilmektedir:

- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı Eşit Ağırlık Puanı (%50)

- Lisans Akademik Not Ortalaması (%20)

- Yazılı veya Sözlü Mülakat Puanı (%30)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nde bulunan ifadeler doğrultusunda öğrenci kabul koşulları açıklanmıştır.Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı:

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için, toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi (7) ders, bir “Seminer Çalışması” ve “Tez Çalışması”ndan oluşmaktadır. Seminer ve tez çalışması kredisizdir ve öğrenciler bu derslerden başarılı olmak zorundadır.


Öğrencilerin Danışmanlarını ve Tez Konularını Belirlemede Uygulanan Yöntemler:

Tez danışmanı atanması ve tez konularının belirlenmesi ile ilgili olarak özetle:    
            Tez danışmanı: Tez danışmanının belirlenme durumu için, öğretim üyeleri veya öğrenciler, ihtiyaç duyulması halinde, bölüm başkanlığına dilekçe yazılması yoluyla taleplerini belirtmektedirler. Bu durum haricinde; tez danışmanları, Anabilim Dalı tarafından uygun şekilde belirlenmektedir.
            Tez konusu: Tez konuları, öğrencinin alanla ilgili ilgi duyduğu araştırma konuları ve tez danışmanının rehberliği ile belirlenmektedir. Alana faydalı ve özgün çalışma konuları belirlemek için seminer dersi ve uzmanlık alan dersleri paralelinde araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmalar sonucunda uygun görülen ve alanda ihtiyaç duyulan konular üzerinde tez çalışmalarının konusu belirlenmektedir.
            Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nde tez danışmanı atanması ve tez konularının belirlenmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.

Yukarı Çık