TANITIM

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Öğrencinin mesleki konuda çok yönlü bilgiye ulaşması, elde edilen bilgilerin kullanım şeklini öğrenmesi, bağımsız araştırma yapması, eğitime yönelik gelişmeleri takip ederek geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma kapasitesini arttırması hedeflenmektedir.

Lisans programında alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, resmi ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversite psikolojik danışma merkezlerinde, askeri birliklerde bulunan psikolojik danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak psikolojik danışmanlar yetiştirmek için kurulmuştur. Program, 2010-2011 öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı lisansüstü eğitimin temel ilkesi kapsamında, psikolojik danışmanlık alanının değişen gereksinimlerini göz önünde tutarak yeni teknik ve kavramlarla geliştirilmesi, yeni ve güncel çalışmaları takip etmek, alana katkı sağlamak ve tüm bilim dallarının gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek ve zenginleştirmek hedeflenmektedir. Bu ilkeyi gerçekleştirmek amacıyla Psikolojik Danışma Kuramları, Grupla ve Bireyle Psikolojik Danışma İlkeleri ve Uygulamaları, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Bireyi Tanıma Teknikleri, Kişiliğin Gelişimini kapsayacak bir program yapılandırılmış olup, bu alandaki meslek elemanlarının yeterliliğini uzmanlık düzeyine taşınması amaçlanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermeye devam etmektedir. 

Yukarı Çık